dimarts, 29 de setembre del 2015

Lineas amarillas dins Las Fotos Mas Alucinantes

El famós terme mig, l'aurea mediocritas, arriba a posteriori, no es pot partir d'entrada d'ell. D'entrada només hi pot haver el sí i el no, impermeables, en línia groga contínua, inatravessable, en l'extrem, sense matisos. Sols és en la lluita que aquest cel tèrbol s'acabarà esvaint.

divendres, 18 de setembre del 2015

JOSEPH La llum al final del túnel
dins Associació Fotogràfica Jaume Oller

La caverna de Plató, la lluna en el cel nocturn, el darrer vers d'un poema dels que et deixen bon regust de boca. Sense el contrast no sabem apreciar el que tenim.

dilluns, 14 de setembre del 2015

TORRES MÁRQUEZ, Antonio Hacia la soledad
dins La sonrisa de Hiperión

Ni els fumadors impedeixen que les terrasses es vagin tancant en arribar el vespre quan comença la tardor. Una solitud de les taules i cadires paral·lela al contenidor d'escombraries, les escorrialles del dia, de l'estiu.

dimarts, 8 de setembre del 2015

HORABAIXA Rere la porta dins Soques ferides

Les males herbes són les úniques que es beneficien de la decadència general. Les males herbes del passat, que provenen de l'inconscient darrere la porta, i es mostren a la llum en la forma de l'art.