dijous, 6 de desembre del 2018

La imatge exacta

AMPUDIA, Eugenio I tu què has fet per l'art? Centre d'art Tecla Sala
Exposició fins al 2 de juny de 2019

És també l'art
la lluita entre contraris,
l'instant del gol.
El baló s'arrossega
per terra tant com vola.