dilluns, 18 de maig del 2020

Individual

BIGAS, Joan Roselles dins Associació Fotogràfica Jaume Oller
VAN GOGH, Vincent Els lliris

Floquet de neu
que va a contracorrent.
Ni roig ni blau,
alegria i tristesa,
impostores les dues.