dimarts, 15 de desembre del 2015

LAFEBRE, Vicenç Pati blau

Aquesta blavor de Sitges, del mar, sembla que s'encomani a la regadora tan petita en comparació. Una regadora vers, d'aigua continguda, en la qual si no n'hi entra no en surt.

dimarts, 8 de desembre del 2015

Esplendor freda

Convit d'hivern. La casa nevada dins Antaviana

Entre dos porxos,
com entre la tardor
i el primer estiu,
la neu, per la teulada,
comença a omplir-ho tot.