divendres, 11 d’agost del 2017

El subconscient

JUANJO Bosc dins Associació Fotogràfica Jaume Oller

L'ufanor sempre
prové d'allò amagat,
de les arrels.

Helena Bonals


Els verds s'enlairen
s'allunyen de la fosca
són l'esperança.

Xavier Pujol