dimecres, 13 d’abril del 2011LARTIGUE, Jacques Henri-Lartigue Bibi, Marseille , octubre 1928

La mesura humana al costat d'allò mastodòntic, la prosa contra la poesia, o com a mínim complementada per ella. Una cosa molt gran i una de molt petita.

4 comentaris: